КАКВО СА МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ И КАКВО ПРАВЯТ ТЕ

Димитрина Кръстева, Евоенерджи

От книгата Енергийна психология, д-р Доусън Чърч

Има пет основни мозъчни вълни, установени със съвременните ЕЕГ. Гама е най-високата честота на мозъчни вълни (от 40 до 100 херца). Тя преобладава по време, когато мозъкът учи, прави асоциации между явленията и обединява информация от много различни части на мозъка.

Мозъкът произвежда много гама-вълни, отразява сложна неврална организация и повишена осъзнатост. Гама вълните се асоциират с много високи равнища на интелектуална функция, творчество, обединяване, върхови състояния и чувство, че си „в зоната“. Гама-вълните протичат от предната част на мозъка към задната около 40 пъти в секунда (Линас, 2014). Изследователите разглеждат тази осцилираща вълна като неврален корелат на съзнанието, състояние, свързващо мозъчната активност със субективното преживяване на осъзнатост (Тонони, Кох, 2015).

Следващата най-бърза вълна е бета (от 12 до 40 херца). Бета е обичайно разделена на две части: висока бета и ниска бета. Високата бета е вашият маймунски мозък. Високата бета от (14 до 40 херца) е характерна за хора, страдащи от тревожност, изпитващи фрустрация и подложени на стрес.

Колкото по-стресирани стават, толкова по-висока е амплитудата на бета-вълните, които произвежда техния мозък. Отрицателните емоции, като гняв, страх, обвинение, вина и срам, произвеждат големи пламвания на бета, отразени на ЕЕГ.

Това затваря регионите от мозъка, които съдържат рационалното мислене, вземането на решения, паметта и обективната оценка (Льо Ду, 2002). Кръвният поток към префронталния кортекс, „мислещия мозък“ намалява до 80%. Гладуващ за кислород и хранителни вещества, мозъкът видимо намалява способностите си да мисли.

Ниската бета е вълната, която синхронизира автоматичните ни телесни функции, така че тя често се нарича сензомоторна ритмична честота, СРЧ (от 12 до 15 херца).

Бета е необходима за обработване на информация и за линейно мислене, така че нормалните равнища на бета са чудесни. Когато се занимавате с решаване на задача, писане на стихове, избиране на най-добрия път до вашата дестинация или за баланс на авоарите си, бета е ваш приятел. СРЧ представя спокойно, съсредоточено умствено състояние. Стресът предизвиква висока бета, обикновено над 25 херца.

Алфа (8 до 12 херца) е оптималното състояние на отпуснатата будност. Алфа свързва по-високите честоти – мислещия ум на бета и асоциативния ум на гама – с двете най-ниски по честота мозъчни вълни, които са тета (4 до 8 херца) и делта (0 до 4 херца).

Тета е характерна за лекия сън. Когато сънуваме живи сънища, очите ни се движат бързо и мозъците ни са предимно в тета. Тета е честота на бързите очни движения, РЕМ сън. Тета също е доминиращата честота при хората под хипноза, в транс, при лечителите, при хората във висши творчески състояния (Кершоу, Уейд, 2012). Припомнянето на емоционални преживявания, добри или лоши, може да задейства тета…

По време на интензивно лечебно преживяване често виждаме високи амплитуди на тета-вълните на ЕЕГ. Тета се картографира като характерна мозъчна вълна по време на сеанси за енергийно лечение (Бенър, 2004). Ако човек предлага лечение на друг, виждаме големи тета-вълни първо при лечителя, а после при излекувания. Превключването често става в момента, когато лечителят усети, че ръцете му са се затоплили – субективно усещане за протичане на енергия (Бенгстън, 2010).

Най-бавната честота е делта. Делта е характерна за дълбокия сън. Много високи амплитуди на делта се откриват у хора, които са в досег с нелокализиран разум, дори когато са напълно будни. Мозъците на хора, правещи медитация, със силна интуиция, лечители са много повече в делта от нормалното.

Не можем обективно да измерим преживяване като усещане как локалният аз и локалният ум се разтварят в нелокалният аз и универсални ум. Можем обаче да измерим как мозъкът преработва такава информация. Общият знаменател са изключително големите амплитуди на делта-вълните. Тази енергия се свързва с молекули като серотонин и допамин, също както с екстазния невротрансмитер анандамид и хормона окситоцин. Тези видове преживявания не са изолирани изключения… Когато започнем да ги наблюдаваме, виждаме, че участниците с нелокален ум са навсякъде около нас.

Очите на хора, които са в дълбок сън без сънища, не се движат. Делта-вълните преобладават също при сън без бързи движения на очите (не РЕМ сън).

Последни статии