МЕТАФИЗИЧЕСКИЯТ ХРИСТОС

Крион, кн. 1 „Финалната епоха“, Лий Каръл

(Статията е кратка извадка от гл.6. Информацията е подредена с намерението да даде последователна представа за замисъла в подходящ формат. В скоби са добавени мои проникновения (без редакция), получени в две водени медитации през 2016 година.)

Това е кратко резюме на метафизическия възглед за Исус Христос, както и бърз преглед на метафизическата философия. Информацията беше канализирана (предадена в отговорността на божествения дух) в най-чистия смисъл на любовта на съществото Крион. Това беше първият ченълинг и е записан от позицията на автора, предаващ съзнанието на Крион.

Този текст не е предназначен да убеждава, защитава или налага някаква кауза или религиозна система. Ако не сте съгласни с тези разсъждения или изпитвате неудобство да четете тези възгледи, тогава преустановете четенето и се върнете към онова, което смятате правилно за вас. Ако продължите, информацията може да ви бъде от полза.

***

Метафизиците вярват, че всеки човек се ражда в света като духовно човешко същество с пълната сила на Бог в себе си, която само очаква да бъде използвана посредством духовно разбиране. Те смятат още, че всеки човек е отговорен за собствения си живот и за собствената си сила. Да предадеш живота си на Бог не означава да изгубиш контрол, а да поемеш контрол, да използваш учението на Исус (и на другите) като напътствие, да си дадеш силата, която винаги е била твоя. Исус не е дошъл, за да ни превърне в овце. Той е дошъл, за да ни даде наставления как да пробудим пастира във всеки един от нас! Това се нарича „да поемеш своята сила“.

Метафизиците се занимават с тук и сега (въпреки че често се вдига голям шум около спомагателните странични неща, като минали животи, НЛО и психични явления). Истинският метафизик се занимава със самоусъвършенстване, като изучава начините за прилагане на универсалните закони, предадени от Исус (и другите), за да се издигне до по-високо съзнание, докато е на Земята. С други думи. Той вярва, че може да има по-добър живот, вътрешен мир, здраве и радост, докато е на Земята, докато черпи от Божията сила, която е достъпна за всички (както ни учи Исус). А междувременно чрез молитва той помага да се повиши съзнанието на планетата, истинската цел на престоя ни на Земята.

За метафизиците Бог е концепция, която обозначава обединеното колективно съзнание на всички нас заедно (голямото „АЗ СЪМ“). Това означава, че всеки човек е частица от Бог.

На повечето хора им се струва абсурдно схващането, че всички ние притежаваме Божията сила; но пророк Йоан ясно заявява, че всеки един от нас притежава силата да стане като Исус: Божие „чедо“, родено или заченато от великия Дух (Евангелие на Йоан 1:12).

Ако ние сме Бог, кой ръководи нещата, докато сме тук? Отговорът вероятно доста объркващ, е: Ние. Като част от Бог ние решаваме да дойдем тук и колективно се съгласяваме какви уроци да овладеем. Когато си тръгнем, ще оценим колективно себе си и представянето си и ще продължим да се стремим към целта на съвършената, всеобхватна енергия на любовта за цялата Вселена. Ето защо метафизиците винаги казват, че няма нищо случайно. Нещата се случват по определена причина. Умират деца… избухват войни… хора се изцеляват… всичко в сферата на онова, което трябва да се случи в училище с много нива. Нашето време тук е само един миг в цялостния план.

(Какво означава образа на Исус Христос и буквите „В“, „У“ и „Ж“? – Велико Училище на Живота, в което всички сме едновременно и учители и ученици. Докато се учим самите ние, даваме уроци на другите. И докато даваме уроци на другите, си получаваме нашите уроци. Целта е опит и единение със Създателя.“)

Метафизиците вярват, че на „клетъчно ниво“ (с други думи „в сърцата ни“) ние знаем всичко, което някога ни се е случило от началото на времето, както го разбираме ние.

… и най-болезнено за повечето християни, е очевидният факт, че метафизиците не смятат Исус за Бог повече, отколкото вас и мен. Те не се прекланят пред него като пред Бог и не вярват, че Исус е искал да бъде така. Те вярват, че Исус вероятно е бил по-близо до Бог или до чистата любов от всяко друго същество във Вселената и че неговото посещение на Земята е било величествено и решаващо за човечеството. Той беше от най-високото постигано някога ниво на просветление и дойде, за да ни предаде уроците си в период, когато това беше абсолютно необходимо за част от цивилизацията… и дойде с пълното съзнание, че ще страда болезнено в края на своя път. Решението да бъде изпратен беше колективно, при това болезнено. Дали той е извършил всички от приписваните му чудеса? Да. Дали се е върнал от мъртвите? Определено имаше тази сила. Дали беше Божият син? Доколкото ние разбираме какво означава това, да. (Можем да познаем Божествения промисъл точно толкова, колкото можем да обясним механизмите на двигател с вътрешно горене на мравояд! Има неща, които просто са отвъд познавателната ни способност, докато сме тук).

(Как тълкуваш втората формула от вътрешния кръг на Пентаграма: Защото Бог толкова възлюби света, щото даде сина своего, единороднаго, за да не погине всеки, който вярва в него, но да има живот вечен? – Виждам моя път, който е лилава наклонена елипса. Всички тръгваме от Бог, извървяваме тази елипса и се връщаме отново в Бог. Исус е друга душа, която си има своята елипса, а може и да не е във формата на елипса. Имаме приблизително еднакви цели и задачи, просто пътищата и начините са различни, тежестта е различна.)

Защо той е бил мъж? Тъй като трябваше да бъде от единия или от другия пол, за да дойде като човек, за културата по онова време беше по-приемливо Исус да се появи като мъж. Бог знаеше, че ще му бъде по-лесно да проповядва и да бъде чут от старейшините… Колкото до очевидните мъжки отпратки към Бог, и Божият син и човешкият син, те също бяха „определени по род“ от хроникьорите на епохата (вероятно без умисъл), за да пасват на концепцията за приемливата сила и авторитет. Дали Бог е мъж? НЕ. Нима облаците имат полови органи? Нима въздухът, който дишаме е мъжки? Бог е дух, всеобхватен и универсален. Понятията мъжко и женско са валидни само за престоя ни на Земята. Поради тази причина много метафизици наричат Бог „Бог Майка-Баща“ или просто „Дух“. Настъпи епоха, когато жените и мъжете най-сетне се сплотяват и признават взаимно, и може би за пръв път споделят обща духовност, в която не доминира определен пол. Време е и за появата на една известна, макар и не задължително на Първия свят концепция, за свързването на двойките на най-високото възможно ниво: първо на духовно (Божествената любов), после на човешката любов и накрая физическата.

(Защо обикновено духовните водачи на физическо поле са мъже? – Те не са мъже, в такава форма са представени, за да им е по-лесно да бъдат възприети, по-лесно достигат до другите хора и по-лесно се изразяват. По-лесно изказват това, което са събирали и натрупвали в животите си. Много по-лесно се възприема от хората, когато се каже от мъж, тъй като нагласата е да възприемат мъжете като водачи, т.е. те отговарят на предварителна нагласа.)

Метафизиците разчитат на медитацията. Медитацията е просто молитва – макар че слушате, вместо да говорите – и нищо повече. Тя не е призрачна или странна и не е необходимо да седите в лотосова поза или да напявате странни звуци, докато се занимавате с нея. Медитацията е състоянието, в което получавате сила, интуитивна информация и насока. Освен това метафизиците вярват много силно в молитвата (изричане, поклонение и диалог), използвана основно в помощ на другите. Те смятат, че Духът (Светият Дух) е гласът на колективния Бог и че днес е точно толкова могъщ, колкото всякога, и ще дава добра информация винаги, когато тя трябва да бъде осигурена. Това е постоянен процес и не е престанал с пророците отпреди 2000 години. Триединството (Отец, Син, Свети Дух) е заменено с концепцията на равностойната сила за всички, не само за трипосочното разделение.

Бог е Любов, а Любовта е най-могъщата сила във Вселената. Колкото повече се приближаваме до края на нашето време, любовта все повече ще замества закона и милостта като Божествен метод за работа на Земята. По-високите нива на просветление ще го направят възможно. Когато приключим, чистата енергия на любовта ще преобладава, а Исус, както и останалите велики учители от документираната история, отново ще вървят по Земята заедно с хората. Това ще бъде забележително, тъй като ще даде сигнал за вдигането на воала от Земята, докато хората са още тук! Метафизиците смятат, че нашият свят е само един от многото, където това ще се случи, и всеки път, когато се случва, е много специално събитие, подпомагано и ознаменувано в цялата Вселена от всички духовни същества (за много, от които изобщо не знаем, но които са ни помагали през целия път). Всъщност никой човек няма представа за истинската сила на енергията на любовта.

Метафизиците не вярват в дявола, нито пък в Ада. Те смятат, че тези идеи и представи са били извадени от своя метафоричен библейски контекст, за да се установи политическа власт над хората. Но не се заблуждавайте: определено съществува духовна тъмна страна. Исус дойде, за да ни поучи и за нея, а предупреждението беше ясно: Стойте далеч от нея! Можете да проявите негативността и трагедията точно толкова лесно, колкото любовта и изцелението. Вашата сила като частица от Бога е абсолютна… помислете за това. През епохата на „закона“ на Земята Бог сътвори много смърт и страдание. Не всичко, което се проявява е красиво и любящо.

Нашата мисия на Земята е да трансформираме отрицателното в положително, както в живота си посредством ученията на Исус, така и за цялата планета. Любовта е кралица и е далеч по-могъща; но липсата на любов е грях. Невероятната чернота на това състояние поражда омразата, ревността, самолюбието, алчността, властолюбието и безразличието. Исус дойде на Земята, за да ни предаде знанията, които биха ни позволили да се издигнем над това състояние посредством истината за това кои сме всъщност и как можем да овладеем своята сила и да изцелим планетата. Освен това ни заръча да разпространим словото, да възвестяваме истината, така че всеки да я чуе. (Метафизиците не вярват, че сме получили заръката да насилваме хората да я приемат.) Истината ще ви направи свободни. Но не всеки е готов за нея и не бива да му се налага насила. Тъкмо затова метафизикът ви информира за същността на системата и ви оставя на мира. Някои хора остават с впечатлението, че метафизиците са луди, а други стигат до просветлението.

(Какъв е вътрешния смисъл на формулата, която присъства в центъра на пентаграма на Учителя: Търсете първо Царството Божие и неговата правда и всичко друго, ще ви се приложи? – Всичко, което получаваме идва от Единното съзнание. Можем да получаваме само, когато сме свързани с него и живеем в тази хармония.)

Всички онези, които решат да проучат допълнително тази система, е необходимо да разберат, че ще трябва да газят през трудности и да притежават силата да отсейват истината от фантазията, да разделят истинските вярващи от комерсиалните експлоататори или онези, които са там, понеже са объркани или неуравновесени. (Християнството също привлича голям брой неуравновесени хора; достатъчно е да попитате някой християнски свещеник.) Нека ученията на Исус да ви бъдат насока: вглеждайте се във всеки човек и търсете любов и просветление, зрял дух, който той трябва да притежава.

Преди 2000 години навлязохме в епохата на Благодатта. Това означаваше Божията милост да изпрати Исус, който ви разкри истината за това как стават всъщност нещата. Изглежда, че светът вече беше готов за познанието за действителното приложение на духовната сила. Това беше движение нагоре за хората, които можеха да постигнат по-високо духовно ниво. Всъщност това беше епохата на отговорността, тъй като да имаш познание означава да поемеш отговорността да го използваш. В онези дни тази нова вяра беше тяхната „нова епоха“, а негативните хора на власт посрещнаха ученията на Исус с типичните присмех и недоверие (както при всяко движение нагоре в духовното осъзнаване).

Сега ние започваме да навлизаме в епохата на Любовта. Отново я наричаме Новата Епоха. Това ще бъде последната арена и целият обрат ще се състои в сблъсъците между тези, които я изпитват, и онези, които не я изпитват. Това ще бъде естественият начин да се оплевят онези, които не бива да остават за завършването. Окончателното разпределение изисква да сме научили уроците на Исус и дарява с огромна сила онези, които разбират и проявяват отговорност в използването на чистата енергия на любовта.

Енергията на любовта ще става все по-наситена. Някои хора ще се почувстват много удобно, но други няма да успеят да се приспособят. Земята ще реагира физически на новото разпределение, а полюсите ще се променят, за да се пригодят към новото съзнание. (промяната в полярността е равносилна на отварянето на шестия печат в книгата Откровение… това е човешко предположение… нали?)

Който и да сте вие, който четете сега, знайте, че това е истината:… Страхът не бива да присъства в онова, което предстои, и предстоящото не бива да буди страх. Любовта е новата велика сила и любовта ще ни защитава и ще ни служи в новите времена. Исус беше носителят на енергията на любовта в света… нищо чудно, че ние продължаваме да го обичаме толкова много.

Бог да ви благослови!

Крион

www.evoenergy.bg