Чувстава и емоции

Чувства и емоции (Pamela Kribbe)

Най-напред искам да направя разграничение между чувства и емоции. Тук няма да се занимавам с някакви определения, термини или етикети – Вие можете да ги наричате с различни имена – но искам да различа емоциите във връзка с енергиите, които по същество изразяват неразбиране. Чувствата са Ваши учители, докато емоциите са Ваши деца!!!

Емоциите – представляват енергии, които имат ясно проявление във физическото тяло. Емоциите са реакции за неща, които всъщност не разбирате. Помислете си какво се случва, когато сте обзети от пристъп на ярост. Например, някой неочаквано наранява чувствата Ви и Вие започвате да се гневите. Можете да усетите много ясно във физическото си тяло – на някои места енергията става по-интензивна. Физическото напрежение или светкавицата, която идва след енергийния удар, показва, че има нещо, което не разбирате. Към Вас идва енергия, която Вие усещате като неоправдана. Чувството, че се отнасят към Вас несправедливо, накратко казано, неразбирането се излива чрез емоция. Емоцията е израз на неразбирането, тя представлява емоционална експлозия и освобождаване.

Когато това се случи, Вие сте изправени пред следния избор: Какво да направя с тази емоция? Да я поставя ли за основа на своето поведение? Да я използвам ли като гориво за своите реакции към другите или да позволя на емоцията да съществува, но основавайки реакциите си на нещо друго?

Емоциите са по същество експлозии на неразбиране, които ясно усещате в тялото си.

Чувствата, от друга страна имат друга природа и се усещат по различен начин. Те са по-тихи от емоциите и представляват нашепвания на душата, които стигат до Вас под формата на нежни тласъци, вътрешно познание или внезапно интуитивно действие, което по-късно се оказва, че е било много разумно.

Емоциите винаги са свързани с нещо интензивно и драматично. Помислете си за пристъпите на страх, безпокойство, гняв или дълбока тъга. Емоциите Ви обземат напълно и Ви извеждат от духовния Ви център. В момента, когато сте силно емоционални, Вие сте изпълнени с един вид енергия, която Ви изтласква далече от Вашия център и от вътрешната Ви яснота. В този смисъл емоциите са като облаци, които закриват Слънцето. Те не бива да бъдат потискани, защото са много ценни като средство за по-съкровено самопознание.

Подчертавам отново природата на емоционалната енергия: тя е експлозия в резултат на неразбиране. Емоциите значително нарушават Вашето равновесие.

Чувствата, от друга страна Ви водят към по-дълбоко навлизане в себе си, във вашия център. Те са тясно свързани с това, което Вие наричате интуиция. Чувствата изразяват едно по-висше разбиране – разбиране, което надхвърля, както емоциите, така и ума. Чувствата произхождат от една нефизическа сфера извън тялото, затова не са така ясно локализирани на едно място във физическото тяло.

Какво се случва, когато имате усещане за нещо, атмосфера или настроение, или когато имате предчувствие за някаква ситуация? Налично е едно вътрешно осъзнаване, което идва сякаш отвън, а не е реакция, произтичаща от Вас по отношение на нещо външно. Това осъзнаване идва от „нищото“ (или като „гръм от ясно небе“, както красиво сте го изразили с тази фраза). Има много моменти на такова вътрешно осъзнаване. Например, като „узнавате“ нещо за някого, без наистина да сте говорили с него или нея; или усещате нещо, което после играе важна роля във Вашата връзка с някого. Тези неща не могат лесно да бъдат изразени с думи – „просто едно чувство“, а това не е лесно разбираемо за ума. (Това са моменти, в които умът Ви се настройва скептично и казва, че си въобразявате или полудявате.)

Бих искала да спомена и една друга енергия, която по естество е повече „чувство“, отколкото „емоция“. Това е радостта. Тя може да е явление, което надхвърля самата емоция. Понякога може да почувствате в себе си такава радост, която Ви повдига без да има конкретна причина. Вие усещате своята Божественост и съкровена си връзка с Всичко, което съществува. Подобно чувство може да се появи у Вас, когато най-малко го очаквате – сякаш нещо по-голямо Ви докосва и Вие се докосвате до една по-голяма Реалност. Чувствата не се извикват толкова лесно и сякаш идват от „нищото“. Емоциите винаги имат ясна непосредствена причина, или „спусък“ от външния свят, който „активира бутоните Ви“.

Чувствата произхождат от измеренията на Висшия или Духовен Аз. Трябва да сте вътрешно притихнали, за да доловите тези нашепвания на сърцето си. Емоциите могат да попречат на вътрешната тишина и мир. Следователно от изключителна важност за Вас е да запазвате емоционално спокойствие, да излекувате и освободите потиснатите емоции. Само посредством чувството, което Ви свързва с Вашата душа, бихте могли да взимате балансирани решения.

 

Източник: www.spiralata.net

Последни статии