СВОБОДНИ ОТ ОТЧАЯНИЕ – ТЕС МЕДИТАЦИЯ С ДИМИТРИНА КРЪСТЕВА

Както казва Виктор Франкъл „отчаянието е страдание, лишено от смисъл“. Изпадаме в състояние на отчаяние и безнадеждност, когато не сме открили смисъла на своето страдание. Но дори да не може да [...]