Последни статии

МЕТАФИЗИЧЕСКИЯТ ХРИСТОС

Крион, кн. 1 „Финалната епоха“, Лий Каръл (Статията е кратка извадка от гл.6. Информацията е подредена с намерението да даде последователна представа за замисъла в подходящ формат. В скоби са [...]