Заемане на ползи

Резюме: Груповата работа с използване на подхода „Заемане на ползи“ предоставя много преимущества, част, от които са: работи за нас и в двата варианта – когато сме фокусирани върху нашия проблем и когато сме насочили вниманието си към чуждия проблем и повтаряме фразите за него; разтоварването на емоционалните проблеми се случва по-бързо; докато сме фокусирани върху чуждия проблем, падат несъзнателните ни бариери и се избистря нашето „ядро на проблема“; позволява на много хора едновременно, без да познават ТЕС в детайли, да се освободят от емоционални проблеми; икономически изгодни са.

История: Още в началото, когато се създава ТЕС консултантите и прилагащите ТЕС върху себе си, споделят, че са успявали да отработват проблеми без конкретно да са били фокусирани върху тях.

На това необичайно явление се обръща сериозно внимание, тъй като има случаи, при които ТЕС практиците изразходват голямо количество време с клиентите си да потупват по някакъв конкретен проблем. Голям брой ТЕС практици споделят как живота им се подобрява и проблемите им си отиват без да са потупвали целенасочено върху тях. В други случаи ТЕС практици или прилагащи ТЕС върху себе си, съобщават за освобождаване от техен определен проблем, докато са извършвали серии от потупвания без да са го правили върху конкретен проблем или пък не са имали осъзнатост за естеството на проблема.

Същност и процес: Подхода „Заемане на ползи“ се използва, когато се работи с големи групи от хора. На практика той не се различава от базовия ТЕС протокол, освен по това, че се отработва персонален проблем на определен участник, а останалата част от групата „заема ползите“ от тази сесия.

Сесията в групите за Заемане на ползи протича като всеки един член на групата участва в обсъждането и избора на участник и проблем, върху който ще се работи, след което следва измерване на нивата на съответния проблем по СЕД (Субективно ниво на дистрес) скалата за всеки един от тях.

В такъв вид групова работа, когато ТЕС консултанта работи с проблема на един определен човек, той няма възможност да обръща достатъчно внимание на другите членове на групата и е важно да има достатъчно сътрудници, които да наблюдават и помагат на останалите членове, ако евентуално се появят проблеми при тях.

Оптималният брой участници в група, с която работи само един ТЕС консултант е от 8-9 човека.

Подхода Заемане на ползи дава добри резултати и е препоръчителен за работа с големи групи. Участниците е добре да са наясно още в началото, че важното в този процес е не да се съсредоточават върху детайлите, а върху емоционалното състояние, което един такъв проблем би могъл да провокира у тях.

След избора на основен проблем се търси неговия най-значим аспект и се започва работа върху него с избрания участник.

При работата по-нататък е важно участниците в групата да си изберат ключова дума или фраза, която да обозначава проблема за тях.

Проблема на избрания доброволец от групата се обработва с прилагане на пълния ТЕС протокол, докато нивата на всичките му аспекти се сведат до нула.

След като конкретния човек –доброволец отработи напълно проблема си, останалите участници (които може да са имали напълно различен проблем за отработване) правят нова оценка по СЕД скалата на техния личен проблем, с който са работили през това време.

При наличие на значимо високи нива по СЕД скалата на някои от членовете на групата, ТЕС консултанта работи с нов доброволец и отработват заедно проблема. Това се повтаря, докато нивата по СЕД скалата на всички участници бъдат сведени до нула или до пренебрежимо ниски стойности.

 

Информация за групови практики може да получите от Началната страница на нашия сайт

Контакти:

Телефон: +389 888 127 727

Email: info@evoenergy.bg

Последни статии