Изобилие с ТЕС

Това е статия, която насочва как да използвате ТЕС, за да привлечете изобилиев живота си от Димитрина Кръстева

Използваме ТЕС, за да да изчистим вярванията, които ни ограничават, да освободим съпротивите(саботажите) и да изградим едно отворено, проспериращо съзнание, което да работи на една честота много по-близка до Изобилие, отколкото честотата, с която ще започнат някои сега.

Всичко, което мислим, казваме, правим, чувстваме комуникира с Вселената, така че ние или сме възприемчиви за Изобилие или не сме готови за него. Едва след като оцените качеството на Вашите манифестирани заявки, ще можете последователно да привличате Изобилие в живота си. Как мислите, какви покани изпращате Вие на Вселената?

Нека да погледнем кои чувства/емоции, поведение и вибрации отблъскват Изобилието и кои го канят.

Отблъскваме Изобилие с:

Чувства/емоции: Гняв, раздразнителност, страх, недоволство

Поведение: Нетърпение, мрънкане, постоянно оплакване, дребнавост

Вибрации: Не ми е достатъчно, липса

Приканваме Изобилие с:

Чувства/Емоции: Радост, състрадание, оптимизъм, страст, желание, благодарност

Поведение: Щедрост, любезност, лекота в общуването

Вибрации: Любов, щастие, достатъчност, вдъхновение, удивление

Извисената (сърдечна) емоция е тази, която носи по-висша енергия и магнитния заряд, който изпращате към Вселената (квантовото поле).Така че сега можете да прецените какъв вид покани отправяте към нея. Всичко, което Ви каня да направите е да се придържате и вибрирате по-често на списъка, който кани Изобилие в живота Ви, а не към другия, който буквално го отблъсква.

Изобилието приема различни форми, които надхвърлят ограничените ни представи за пари, лукс, слава и каквито и други притежания се сещате.

Най-важното, което трябва да запомним за Изобилието е, че то съществува само като: имане-нямане, излишък-липса.

Ние или сме бедни, или богати, никога и двете едновременно. Или сме здрави, или болни, никога и двете едновременно. Забелязвате ли, че това са две взаимно допълващи се противоположности. Точно както са даването и получаването. Когато живеем с нагласата и предпочитанието да получаваме, пред това да даваме – резултатът неминуемо е депресия, завист, бедност, лошо здраве. И да, Изобилие се постига с даване. Въпреки че има много хора, които са напълно наясно с този принцип, приели са го изцяло, повярвали са в него, и уж го спазват, а продължават да живеят в липси. Защо е така? – Причината е,… че логиката на страха ги принуждава да тръшват вратата пред изобилието, вместо да я отворят широко. Ако липсва великодушие в сърцето и то пулсира в страх и несигурност, Вие няма как да проявите волята си за Изобилие, тъй като Вашето тяло продължава да вярва, че изживява старият ограничен опит.

Както знаем, емоцията е енергия в движение, а извисените емоции имат по-висока честота от оцеленческите. Следователно, ако искате изобилие, създайте за себе си такова енергийно ниво, което е по-високо от страха, вината, срама и гнева. Колкото по-извисени чувства изпитвате, толкова енергията, която излъчвате влияе много по-силно на материалния свят.

Дайте дефиниция за изобилие:

Преди да се опитате да привлечете изобилие в живота си, трябва да определите какво означава изобилие за вас. Всеки има различно определение за изобилие – как би изглеждало, как би звучало, като какво или как бихте го почувствали? Ако не знаете къде искате да отидете или как бихте разбрали, че сте пристигнали там, никога няма да стигнете до което и да е място или състояние. Яснотата е от критична важност, защото без яснота Вие не можете да определите какво искате или докъде искате да стигнете. Менталната яснота означава свобода от двусмислие или яснота на възприятието. Именно мислите изпращат електрическият заряд в полето. При умствена яснота въпросът, който сте подготвили или ситуацията, с която се занимавате е на фокус. Пътят Ви напред е осветен. Вие не претегляте плюсове и минуси. Вашият ум е спокоен.

Когато съчетаете електрическия заряд (менталната яснота) с магнитния заряд (извисените емоции), създавате своеобразна електромагнитна покана, отразяваща точно вътрешното Ви състояние.

Напишете какво точно искате да проявите в живота си, което би представлявало

“Изобилие” за Вас в личен и професионален аспект:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Преди да продължим, моля, не забравяйте следните неща:

• Изобилието е вибрация (не е някаква сума левове в банковата ви сметка.)

• Имате правомощия да създавате благоприятна среда за привличане на

изобилие чрез повишаване на вибрациите

• Можете енергично да привлечете изобилие към Вас и към Вашия живот

с помощта на подходящите инструменти.

Как може ТЕС да ви помогне да привлечете изобилие?

Заслужава си да се вгледате в себе си и да забележите, какво сте направили или как сте вибрирали, когато сте отхвърлили Изобилието.

Нашите пречки за успех и изобилие винаги идват под формата на конфликт в една от

следните области:

1. Чувства/емоции

2. Вярвания

3. Поведение

Когато имате конфликт в една от тези области, тогава Вие енергично блокирате своята способност да привличате изобилие, вместо да я подпомогнете.

Чувства/ Емоции: Всеки има интензивни чувства около темите за парите и изобилието. По-долу следват някои примери за емоции, които биха могли да блокират вашата способност за привличане на изобилие:

1. Чувствате се виновни за успеха, който вече имате/сте постигнали

2. Страха, че дори и да получите изобилие, няма да можете да го задържите

3. Тревогата, че да сте успешни, означава да не ви остава време за близките ви или за любимите Ви занимания.

Преди да запишете собствените си емоции, забележете какво е чисто сетивно преживяване у вас, какво се случва, когато мислите за пари и изобилие.

Моля, добавете собствените си чувства/емоции свързани с темите пари и изобилие, тези които мислите, че може да Ви пречат да привлечете изобилие в живота си.

1.

2.

3.

Това е само пример за потупване, променете настройващата фраза и напомнящите фрази, с това което е актуално за вас в този момент!

На карате точката: Въпреки че се страхувам да получа изобилие, защото няма да мога да го задържа, аз напълно и дълбоко обичам и приемам себе си. (3 пъти)

ВГ: Страхувам се, да получа изобилие

НВ: Какво да правя с него след това?

ОО: И как изобщо да го задържа?

ПО: Никой не ме е учил на това.

ПН: Страх ме е да живея в изобилие.

Бр: Това е непознато за мен.

Кл: Не знам как да се справя,

ПМ: Страх ме, че няма да мога да го задържа.

Вярвания: Нашите вярвания са важни, защото умът ни, приема нашите вярвания (напр.: Никога няма да има достатъчно за мен) по-скоро като факти, отколкото като вярвания, които имаме за света, за семейството или обществото.

Ето някои примери за вярвания, които биха могли да блокират способността ви да привличате изобилие:

1. Вече съм твърде стар, за да привлека сега изобилие

2. Никога няма да има достатъчно за мен

3. Нямам “необходимите качества” за привличане на изобилие

Сега, моля, напишете някои от вярванията, които имате в момента, и за които е твърде вероятно, че блокират способността Ви да привличате изобилие (те биха могли да започнат с “Убеден съм, че не …; Аз не мога … “):

1.

2.

3.

Това е само пример за потупване, променете настройващата фраза и напомнящите фрази, с това което е актуално за вас в този момент!

На карате точката: Въпреки че ми липсват качества, за да живея в изобилие, аз напълно и дълбоко обичам и приемам себе си. (3 пъти)

ВГ: Убеден съм, че изобилието не е за мен

НВ: Не е възможно аз да привлека изобилие в живота си

ОО: За това са необходими определени качества

ПО: Тази работа не е за мен

ПН: Живот в изобилие – това не е възможно за мен

Бр: Нямам с какво да го привлека

Кл: Липсват ми качества, липсват ми ресурси…

ПМ: Определено не е възможно да привлека изобилие в живота си

Поведение: Какво се повтаря в поведението ви, което очевидно пречи на способностите ви да привличате изобилие? Дадени са някои примери за поведение, което може би блокира вашите способности да привлечете изобилие:

1. Отлагане

2. Закъснение с важен проект

3. Предизвикан конфликт в професионална/лична връзка

Запишете няколко от вашите поведения, които Ви саботират и вероятно пречат да се прояви изобилието при вас:

1.

2.

3.

Това е само пример за потупване, променете настройващата фраза и напомнящите фрази, с това което е актуално за вас в този момент!

На карате точката: Въпреки че непрекъснато отлагам важните за мен неща, защото това ми осигурява „спокойствие“, аз напълно и дълбоко обичам и подкрепям себе си. (3 пъти)

ВГ: Отлагането е моята втора природа

НВ: Постоянно отлагам важните за мен неща

ОО: Отлагането е моят билет към“ спокойствието“

ПО: Отлагам да живея

ПН: Отлагам да се забавлявам

ПН: Отлагам да обичам

Бр: Отлагам работните си проекти

Кл: Отлагането ми осигурява „спокойствие“

ПМ: Постоянно отлагам важните за мен неща

Запомнете: Успехът не е случайност!

Рецептата за успех, когато използвате правилните инструменти за привличане на изобилие в живота Ви е “повторение” и ” последователност”.

Изразявайте вашата благодарност

А какво ще кажете за Благодарността? Колко често я изразявате? Колко искрено я изразявате?

Благодарността е свързана с по-добри взаимоотношения, по-добро здраве и благоденствие, и по-положително отношение към живота. Разгръщането на благодарност към живота, привлича по-голям поток от доброта в него.

Имате ли съпротива срещу процеса на изразяване на благодарност? Хиляди, дори милиони хора са оценили значението (има дори научни доказателства) и силата на изразяване на благодарност, и въпреки това все още пренебрегват този инструмент за повишаване на вибрациите си.

С какво са свързани конфликти Ви за изказване на вашата благодарност? Някои хора, които са използвали различни инструменти за благодарност многократно, могат да преживеят такива драматични промени, които да ги уплашат. Вие страхувате ли се да станете прекалено могъщи и прекалено щастливи.

Вижте дали можете да установите защо не изпълнявате този прост и ефективен инструмент за привличане на изобилие.

Страхувам се да изразя благодарността си, защото …

1.

2.

3.

Това е само пример за потупване, променете настройващата фраза и напомнящите фрази, с това което е актуално за вас в този момент!

На карате точката: Въпреки, че се страхувам да бъда прекалено силна и затова се съпротивлявам да изразявам благодарност, аз напълно и дълбоко обичам и приемам себе си … (3 пъти)

ВГ: Страхувам се да изразявам своята благодарност

НВ: Отново саботирам себе си

ОО: Не искам да бъда „толкова“ могъща

ПО: Страхувам се да бъда толкова щастлива …

ПН: Страхувам се да бъда изпълнена с радост

Бр: Изобщо не се учудвам, че отново се саботирам

Кл: Страхувам се да бъда толкова могъща…

ПМ: Страхувам се да бъда най-добрата си версия

Като последно упражнение, добавяме благодарност към Вашите вибрации чрез потупване.

ВГ: Благодаря на Вселената за това, което имам в живот си

НВ: Благодаря на Вселената за това, че ми донесе толкова много изобилие

ОО: Благодаря на Вселената, че ми донесе толкова много вдъхновение

ПО: Благодарен съм на Вселената за прекрасното ми семейство

ПН: Благодарен съм за всички приятели в моя живот

Бр: Благодарен съм за толкова много изобилие в моя живот

Кл: Благодаря на Вселената за това, че ми донесе толкова много радост.

ПМ: Благодаря на Вселената за толкова много възможности в моя живот.

ВГ: Благодаря на Вселената, че всеки ден научавам нещо ново.

www.evoenergy.bg