Не позволявайте тревогата да управлява живота ви

Тревожността е резултат от натрупващия се с времето стрес. Често, когато изпитвате тревожност не сте в състояние да конкретизирате за какво точно се тревожите. Нейният фокус е по-скоро вътрешен, отколкото външен, както е при страха. Тревожността изглежда като реакция на смътна, далечна, неустановена опасност. Може да се тревожите да не „изгубите контрол“ над ситуацията или над себе си. Възможно е да изпитвате смътна опасност, че „ще се случи нещо лошо“.

Тревожността обикновено засяга цялата ви същност. Може да включва телесни реакции като ускорен пулс, мускулно напрежение, гадене, потене. Може да саботира способността ви да се изразите, да се справите с ежедневните си задължения, да бъдете дейни. Тревожността е свързана с плахост и безпокойство и в най-крайната си форма, може да ви накара да се чувствате откъснати от себе си, да се страхувате, че ще умрете.

В каквато и форма да се проявява при вас тревожността и въпреки, че опознаването на причините за появяването й, може да ви донесе прозрение за възникването й, това знание не е задължително необходимо за преодоляването на проблема. Ефикасността на различните стратегии за преодоляване на тревожност като ТЕС, която включва в себе си – десенсибилизация, справяне с емоциите, промяна на вътрешния монолог и погрешните схващания – не зависи от познаването на основополагащите причини.

Имайте предвид, че проблемите с тревожността се дължат на множество причини, действащи на различни нива – биология, семейна среда и възпитание, скорошен стрес, вътрешен монолог, лична система от убеждения, способност да изразявате емоциите си и т.н.

Сега поставете оценка по скалата от 0 до 10, колко тревожни се чувствате, направете две-три дълбоки вдишвания и издишвания и да започнем с карате точка (на ръба на дланта):

Въпреки че имам тази тревога в тялото си, чувствам я в нервната система, мускулите и дълбоко в мозъка, аз избирам напълно и дълбоко да обичам, подкрепям себе и приемам себе си такава каквато съм.

Въпреки че постоянно се чувствам в режим борба или бягство, а може и някога да съм замръзнала, когато животът ми е бил застрашен, сега аз избирам напълно и дълбоко да обичам, подкрепям и приемам себе си такава каквато съм.

Въпреки че страдам от безсъние, може би защото от страх постоянно съм в режим на оцеляване, аз приемам и обичам безусловно тази част от мен, която е спасявала живота ми досега.

ВГ: Тревожността в тялото ми

НВ: Всичко се случва толкова бързо

ОО: Това са моите реакции през целия ден

ПО: В моята работа

ПН: В моите взаимоотношения

Бр.: И на всичко друго в живота ми, което ме плаши

Кл.: Сега дори и да не зная какво е то

ПМ: Оставам отворена за възможността да се освободя

ВГ: От всичко, което не служи на живота ми сега

НВ: Това, което се случва в тялото ми точно сега

ОО: Няма нищо общо с настоящия момент

ПО: Възможно е да е нещо старо

ПН: Или нещо страшно?

Бр.: Може би още когато съм била малка

Кл.: Се е случило нещо страшно

ПМ: И аз съм била в режим борба-бягство

ВГ: И сега той е заключен в нервната ми система

НВ: В мускулите ми

ОО: Дори в дишането ми

ПО: В цялата ми система

ПН: Защото това ме е спасило тогава

Бр.: И сега ме спасява

Кл.: Независимо дали имам нужда или не

ПМ: Мога да живея и без да съм в режим на оцеляване

ВГ: Заслужавам да живея без цялата тази тревожност

НВ: Заслужавам да чувствам лекота и баланс

ОО: В нервната ми система

ПО: В мускулите

ПН: В мозъка и всички органи

Бр.: В цялата ми система

Кл.: Заслужавам да живея спокойно и в хармония

ПМ: С любовта и подкрепата на Вселената

ВГ: В тялото, ума и духа си

Препоръчвам ви след всеки рунд да правите 9-те странни действия, това е линк към демонстрационно видео: https://www.youtube.com/watch?v=5JmOuxFeQcA&t=49s

Също така за по-силен ефект променяйте мои думи и фрази, с думи и фрази, които чувствате, че отговарят по-добре на вашето състояние. Като част от общата стратегия за справяне с тревожността, обърнете специално внимание на физическите упражнения, медитацията, релаксацията и храненето.

Последни статии