СВОБОДНИ ОТ ОТЧАЯНИЕ – ТЕС МЕДИТАЦИЯ С ДИМИТРИНА КРЪСТЕВА

Както казва Виктор Франкъл „отчаянието е страдание, лишено от смисъл“. Изпадаме в състояние на отчаяние и безнадеждност, когато не сме открили смисъла на своето страдание.

Но дори да не може да променим условията на ситуацията, в която сме изпаднали, винаги имаме свободата да променим отношението си към нея или иначе казано начина, по който я възприемаме.

Смисълът може да се открие при всякакви житейски обстоятелства, дори и в най-тежките и ужасните. Дори и в тези, които не можем да променим и източникът на страдание не може да бъде премахнат.

Животът не е безсмислен. Това, което трябва да приемем е, че като човешки същества не можем да проумеем по един интелектуален, рационален начин съществуващия абсолютен смисъл. Напълно достатъчно е именно това да приемем, за да превърнем отчаянието в лична победа.

Нека да започнем с потупване на карате точката (ръба на дланта) около 7-10 пъти със следните фрази:

Имам намерение да изчистя чувствата си на отчаяние и безнадеждност. Избирам да се чувствам добре.

Възнамерявам да се чувствам спокойна, отпусната и балансирана.

Възнамерявам да усетя необятния смисъл на живота.

Сега дайте оценка на интензивността на проблема (назовете един специфичен проблем, напр. болката в челюстта и зъбите/невъзможността да се виждате с детето си) от 0 до 10.

Помнете, че тези ТЕС фрази ще задействат спомени и емоции, запишете ги и след това си направете ТЕС върху тях, докато спадне емоционалната им интензивност.

На карате точката:

Въпреки че се чувствам толкова отчаяна и се чувствам заседнала в тази болка, аз напълно и дълбоко обичам и приемам себе си така или иначе.

Въпреки че се чувствам толкова претоварена с проблемите си, преминавам през………(проблема)

Няма начин да се справя с това, то е по-голямо и по-силно от мен, какво да направя? Аз дълбоко и напълно приемам себе си и приемам, че имам този конфликт.

Въпреки че се чувствам изплашенаот………. (проблема), страхувам се да се изправя пред него. Наистина няма радост в живота ми, няма нищо добро, което да очаквам с нетърпение, избирам да обичам и уважавам себе си, без значение какво ще се случи и може би мога да се поотпусна малко и да направя място за малко мир и надежда!

Въпреки че съм толкова завладяна от собствените си мисли на отчаяние и това чувство, че съм притисната в ъгъла и няма изход, питам се дали бих могла да променя възгледите си за живота. Ами ако видя, че наистина има много възможности за мен? Позволявам си да разбера.

Сега потупвай следващите енергийни точки и по възможност от двете страни на тялото, докато повтаряте негативните си напомнящи фрази:

Върха на главата: Потънала съм в чувството си на отчаяние

Началото на веждата: Напълно съм завладяна от него

Отстрани на окото: Не мога да се справя, това е твърде много за мен

Под окото: Не мога да се справя с проблемите си!

Под носа: Чувствам се уплашена от дълбочината на моите емоции!

На брадичката: Няма нищо добро, което да очаквам с нетърпение

На ключицата: Аз съм направо смазана от собствените си чувства на отчаяние

Под ръката: Чувствам се като притисната в ъгъла и не виждам изход!

Палец: Всичко ми изглежда безнадеждно

Показалец: Няма начин да се справя с това

Среден пръст: И съм твърде уплашена от собственото си чувство на отчаяние

Безименен: Това е по-силно от мен!

Кутре: Не, не виждам изход!

Върха на главата: Чудя се дали мога да променя възгледите си за живота?

Сега поемете дълбоко въздух и освободете с издишването смазващите чувства на отчаяние и безнадеждност от ума и тялото си.

Как се чувствате?

Дайте нова оценка на интензивността по скалата от 0 до 10 и направете няколко кръга, докато интензивността спадне под 4.

Сега, когато интензивността на чувството на отчаяние е спаднала под 4, направете следващите потупвания с утвърждения за позитивни избори:

Върха на главата: Позволявам си да изчистя тези чувства на отчаяние!

Началото на веждата: Ами ако можех да усетя ентусиазъм и мир вместо тях?

Отстрани на окото: Сега мога по-лесно да повярвам, че имам силата и смелостта да се изправя пред тази ситуация

Под окото: Чувствам, че в мен се заражда надежда

Под носа: Позволявам си да се чувствам спокойна, уверена и силна

Брадичка: Мога да си позволя да се събуждам с вълнение от предстоящият ден

Ключица: Знам, че аз съм създателя на полето от възможности за мен

Под ръката: Става по-лесно и по-лесно да се вървя напред и да се чувствам по-добре

Върха на главата: Вече мога да призная всички възможности за успех, здраве, щастие около мен и да действам в съгласие и хармония с новото си възприятие!

Сега свийте ръката в юмрук и докато потупвате върху тимусната жлеза, повтаряйте на глас частта с благодарността:

Благодарна съм за прекрасния ми ум и тяло!

Благодарна съм, защото се чувствам спокойна и омиротворена!

Харесва ми новото ми състояние на спокойствие!

Позволявам си да вливам в тялото си лечебната енергия на благодарността!

Чувствам се много благодарна за целия успех и просперитет в живота ми!

Благодарна съм и признавам, че моето тяло/ум има способността да се самолекува!

Аз наистина съм признателна, че сега съм центрирана и мога да видя и да се възползвам от всички прекрасни възможности около мен!

Благодарна съм, защото привличам любов!

Благодарна съм, защото съм заобиколена от позитивни хора!

Благодарна съм, защото знам, че имам всичко от което се нуждая, за да бъда щастлива, здрава и успешна!

Как се чувствате сега? Можете ли по-лесно да приемете, че в живота съществува абсолютен смисъл, дори и да не сте го открили все още за себе си?

Пожелавам ви да изградите абсолютна вяра в себе си, че животът има смисъл, дори и когато не можете да го видите!

Последни статии