Курс по чудеса

Олтари на вярата

Цялото лечение е лечение, основаващо се на вярата. Всеки от нас вярва в нещо. Всеки от нас посещава църквата, в която вярва, защото вярата е тази, която издига църквите, включително и тези, които нямат нищо общо с религията. Науката, парите, сексът, храната и политиката са църкви, защото хората вярват в тях и се молят на техния олтар. Цялата всеотдайност на човека е израз на неговата вяра в силата, за която се е абонирал.

Ако се нуждаете от лечение, насочете се с доверие към обекта на своята вяра. Консултирайте се с личния си треньор, лекаря, шамана, свещеника, масажиста, Рейки майстора или приятеля, на когото вярвате. Ако природата ви носи покой, усамотете се в гората. Посещавайте курса по йога. Посветете се на диета, която ви кара да се чувствате превъзходно. Не е важно дали някой друг ви разбира, дали е съгласен с вас или се присъединява към вас. От значение е това, че действате в съответствие със своите убеждения.

Тъй като повечето от нас не вярват изцяло и единствено в Духа, се налага да прибягваме до по-осезаеми средства за лечение. Исус използвал вярата на своите пациенти, за да стимулира тяхното изцеление. Намазал очите на един слепец с кал и му казал, че като я измие, ще прогледне. Човекът го послушал и си върнал зрението. (Йоан 9:6-11) Исус знаел, че в калта не се крие никаква магическа сила. Но вярата на човека изисквала нещо, чрез което да се осъществи изцелението. Затова Исус състрадателно му предоставил това средство. Исус се интересувал повече от това да донесе облекчение на човека, отколкото да го чака да се сдобие със съвършената вяра. Работата с частичната вяра води до развиване на абсолютната вяра. Частичната вяра е абсолютна в този смисъл, че убеждението ви е цялостно в момента, в който го мобилизирате.

. Единственото, което се иска за чудото, е „малко желание“. (Т-18.IV) Исус използвал символа на синапеното семе, за да илюстрира силата дори и на малката вяра. Мъничкото семе пораства в могъщ храст. Просто насочете ума си към мястото, на което се крие вашата вяра, и успехът ще е неминуем.

Искреността ще ви отведе по-далеч от догмата. Това, което лекува някой друг, може да не излекува самите вас, защото онзи човек се е излекувал благодарение на вярата си. По същия начин вас ще ви излекува собствената ви вяра. Вярата е по-мощна от действието, защото действието е инструмент на вярата. Действие без вяра е безсилно. Когато вашите действия са в съгласие с вярата ви, вие сте в хармония със себе си и ще постигнете целта си.

* * *

Съвършената любов прогонва болестта

Ако не можете да изразите съвършената вяра, заявете съвършената любов. Вярата в любовта е най-ефективната вяра, защото Бог е любов. Когато обичате искрено, зад вас стои цялото творение.

Болестта представлява отхвърляне на любовта, а отхвърлянето на любовта е страх. Когато Библията ни казва „Съвършената любов изпъжда страха“, тя заедно с това ни учи, че съвършената любов прогонва болестта. Не е нужно да имате титли, звания, степени или специални техники, за да лекувате. Трябва само искрено да обичате. ….

Любовта лекува, защото ни напомня кои сме били, преди да ни научат да вярваме, че се нуждаем от нещо извън нас, за да се почувстваме добре. Вярата във външни източници ни носи временен успех, докато вярата в нашия вътрешен Източник ни гарантира траен успех. Умът, действащ на основата на страха, търси сила от света, докато умът изхождащ от любовта, носи сила на света. Когато приемете вътрешното си великолепие, вместо да приписвате незаслужена сила на външни обекти, ще вършите чудеса, които не могат да се обяснят с думи, които светът би разбрал….“

 

Алън Коен, „Курс по чудеса“

 

Последни статии