Съгласие

Декларация за поемане на лична отговорност

С отварянето на този сайт всеки посетител приема:

изцяло лична отговорност за тълкуването и прилагането на съдържанието му;

да спазва добрият тон в рамките на общоприетия морал, Законите и Конституцията на РБългария, както и Европейското законодателство;

да изпълнява медицинските си задължения по текущо лечение, назначено от лекуващия лекар, вземайки под внимание факта, че информацията в сайта, описаните техники и процедури не са медицински съвет и не изключват и/или заменят консултация със специалист;

да следва собствените си религиозни, политически, граждански и културни убеждения и да уважава същите на автора, участниците в блога и трети лица;

че сайта, авторите и администраторите не поемат отговорност за пълна достоверност, изчерпателност, актуалност и прецизност на публикуваната информация.

Всички материали, графични изображения и мултимедия в сайта могат да се ползват единствено с изричното упоменаване на източника.