Емоции

Башар: Емоциите ти помагат, за да можеш чрез тях да установиш какви са убежденията, които ги генерират.

Помни, че убеждението е на първо място.
Не можеш да имаш емоция, без да вярваш, че нещо е вярно преди всичко.

Така че ако чувстваш определена емоция, тя ти казва, че притежаваш убеждение, което я е породило.

Ако не предпочиташ емоцията, открий какво би трябвало да приемаш за истина относно себе си в това обстоятелство, за да се е появило това чувство.

И тогава промени убеждението си, ако не го предпочиташ.

Така че използвай емоцията, за да откриеш какво е убеждението.

 

Последни статии