За финансово изобилие

За да привлечем Изобилие, първо трябва да изчистим напрежението, тревогата или най-общо казано: стреса, който може да чувстваме, когато мислим за финансовото си състояние.
Като за начало, помислете за Вашите текущи доходи и забележете напрежението в тялото си. Поставете оценка на това напрежение по скалата от 0 до 10.
Направете дълбоко вдишване и издишване и започнете да потупвате на карате точката (ръба на дланта):

Макар че чувствам напрежение, докато мисля за моите доходи и за това, че те изобщо не са ми достатъчни, аз приемам как се чувствам и си позволявам да се отпусна в това.
Макар че тялото ми реагира с болка и тревога, когато мисля за моите доходи, аз избирам да уважа болката си и всичките си чувства, дори и тези, за които не знам, че са тук.
Макар че доходите ми не са достатъчни и ми се струва невъзможно да ги подобря, избирам да уважа и подкрепя себе си в тази тежка ситуация. Избирам да открия начини за подобряване на моите доходи.

ВГ: Това напрежение в тялото ми
НВ: Напрежението в тялото ми, докато мисля за доходите си
ОО: Толкова ме изтощава
ПО: Чувствам го като заплаха
ПН: Тези мисли около моите доходи
Бр: Те никога не ми бяха достатъчни
Кл: Не спирам да се тревожа
ПМ: Всички тези мисли около моите доходи

ВГ: Всички тези тревоги около парите
НВ: Тялото ми реагира с болка
ОО: Как да се обичам при това положение?
ПО: Всички тези емоции около парите ми
ПН: Тялото ми реагира
Бр: Не знам как да се справя с това
Кл: Част от мен е свикнала с този стрес
ПМ: Част от мен има нужда от тази болка

ВГ: И не мога да се разделя с болката и тревогата
НВ: Не мога да се разделя с целия стрес покрай моите доходи
ОО: Изобщо не знам как да го разреша този проблем
ПО: Тревожна съм и напрегната
ПН: Не виждам решение
Бр: Толкова силно чувствам недостиг,
Кл: Че направо съм вцепенена
ПМ: Не виждам никакво Изобилие около мен

ВГ: А дадох най-доброто от себе си
НВ: Направих всичко, което зависеше от мен
ОО: И нищо не се промени
ПО: В цялото това усещане за недостиг
ПН: Знам само, че така повече не мога
Бр: Така няма да мога да оцелея
Кл: Тревогата и напрежението не решават този проблем
ПМ: Нуждая се от нещо друго

ВГ: Позволявам да се отпусна
НВ: Да уважа емоциите около моите доходи
ОО: Да уважа болката от техния недостиг
ПО: Отпускам се и се отварям за нови начини
ПН: Да получа Изобилие
Бр: Дори мога да приема идеята,
Кл: Че Изобилие е естественото ми състояние
ПМ: И си позволявам да го усетя

ВГ: Мога да се чувствам добре
НВ: Още преди всичко друго да се е променило
ОО: Мога да погледна с любов към себе си
ПО: Избирам да видя нови възможности
ПН: Избирам да видя всички ресурси
Бр: С които да подобря доходите си
Кл: За мен е безопасно да предприема стъпки,
ПМ: С които да поканя Изобилие

ВГ: Мога да погледна спокойно на тази ситуация
НВ: Като на кратък епизод от целия ми живот
ОО: Забелязвам изобилието около мен
ПО: Привличам Изобилие
ПН: Доверявам се на вътрешния си глас
Бр: На цялото знание, което нося в себе си
Кл: За мен е безопасно да получавам Изобилие
ПМ: Безопасно е да живея в Изобилие

Направете едно дълбоко вдишване и издишване. Проверете, как се чувствате сега. Забележете, има ли промяна в тревогата и напрежението, които чувствахте в началото. Можете да продължите да потупвате, докато освободите заряда на всички негативни емоции, свързани с текущите Ви доходи. Или можете да се отпуснете и да забележите какви мисли и идеи преминават през ума Ви, докато продължавате да си напомняте, че Изобилие е Вашето естествено състояние.

Последни статии