ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

ЕВОЕНЕРДЖИ ЕООД с представител Димитрина Кръстева e лице, което извършва консултантска дейност в областта на енергийната психология и личностно развитие.

Данни за контакт с Администратора: Евоенерджи ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: 1164, София, ул. Крум Попов – 5

Телефон: +359 888127727

Ел. поща: info@evoenergy.bg

Интернет страница: www.evoenergy.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете чрез:

Ел. поща: info@evoenergy.bg

Тел: +359 888127727

Администратор: Евоенерджи ЕООД

ДЛЗД: Димитрина Кръстева

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Евоенерджи ЕООД събира от клиентите си „обикновени“ и специални („чувствителни“) лични данни от осъществените от тях регистрации за индивидуални сесии, „обикновени“ лични данни при организиране на групови обучения, практики и демонстрации и за легитимни бизнес интереси – добрата търговска практика изисква да се водят отчети, за това какъв е контакта, видовете зададени въпроси и т.н.

Как събираме и обработваме личните ви данни (основание):

Когато правите запитване:

Името и данните за контакт, които давате, и съдържанието на съобщението се запазват по три причини:

  1. С ваше съгласие
  2. Като част от „договор“ (само, докато комуникираме)
  3.  За легитимни бизнес интереси – като добра бизнес практика водим отчет, за предишни Ваши контакти с Евоенерджи – Димитрина Кръстева, вида на зададените въпроси и т.н.

Когато правите онлайн покупка като отделна покупка, абонамент

Това е договор за услуга. Вашите данни за контакт (съгласие, договор, основателни причини), историята на покупките Ви и данните за плащанията (изпратени до Евоенерджи ЕООД от ОББ) се пазят шест години след края на договора поради изисквания на Закона за счетоводството.

Когато посещавате семинар или обучение

Всичко казано към предния случай се прилага. Също така поддържаме отчет за Вашите посещения, върху правните основания на договора, както и върху легитимния интерес, за да можем да изпращаме актуализации или оферти, които могат да бъдат от специфичен интерес за Вас като присъстващ или завършил.

Когато работите с мен 1:1

Работата с всеки клиент е индивидуална. В зависимост от работата, може да желаете (или да имате нужда) да предоставите лични данни с чувствително естество.

Като формуляр за приемане те се съхраняват в печатен или ръчно написан формат и включват Вашите данни за контакт и, когато е уместно подпис. Чувствителността на тези документи обикновено се отнася до здравето или медицинската история.

По време на сесията правим незначителни бележки, които са с цел изпълнение на нашия договор и водене на отчет за работата по време на сесията и се ползват до следващата сесия. Правят се отделно за всеки клиент само с инициали и дата като идентификатори, така че никой друг човек, да не може да свърже тези данни с вашата идентичност.

И в двата случая съхраняваме тези данни в продължение на шест години, след края на нашият договор или в случай на непълнолетно лице – до шест години след датата на осемнадесетият им рожден ден.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайта – четат новини, гледат видео, използват мейл и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра ви, когато посещавате сайта ни, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

Проследяване на секции в сайта, които посещавате;

Колко време отделяте в сайта;

Колко време гледате дадено видео;

Кога посещавате нашия сайт

Специални категории данни, които обработваме:

Съгл. Чл.9, пар.1 от ОРЗД – пол, националност, религиозни убеждения, философски възгледи, здравословно състояние, медицинска история, данни от сексуалния живот, сексуална ориентация.

Източник:

Входящите данни се получават също от нашия уебсайт, ОББ, Skype, Zoom, Google Cloud, Ytube.

Може да получим информация от друг практикуващ или терапевт като част от сезиране. В такъв случай е възможно да не сте наясно, че е съгласувано прехвърляне на данни, затова ние ще ви информираме за получаването им в рамките на 28 дни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Като част от „договорни“ отношения

За легитимни бизнес цели

Вашите права:

GDPR ясно определя какви са вашите права. В него също така фигурират срокове за отговор и други правила, които са възпроизведени за ваша информация в долната част на този раздел.

Право на информация

Имате право да бъдете информирани от Евоенерджи ЕООД за събирането и използването на Вашите лични данни. Това е ключово изискване за прозрачност съгласно GDPR.

Необходимо е да Ви предоставяме данни за нашите цели за обработка на личните Ви данни, сроковете за запазване на тези лични данни и с кого ще бъдат споделяни. Тази „информация за поверителността“ е предоставена по-горе.

Необходимо е да Ви предоставяме информация за поверителността в момента, в който събираме от Вас личните ви данни, с други думи тя трябва да е достъпна за Вас, преди да попълните формуляр или да предадете данните си, като например вашият имейл адрес.

Ако получим личните Ви данни от други източници, напр. чрез сезиране или от избрания от Вас доставчик на платежни услуги, трябва да Ви предоставим информация за поверителност в разумен срок за получаване на данните и не по-късно от един месец.

Има няколко обстоятелства, когато не е необходимо да предоставяме информация за поверителността, като например, ако дадено лице вече разполага с информацията или ако това би довело до непропорционални усилия да я предостави.

Информацията, която предоставяме на хората трябва да бъде сбита, прозрачна, разбираема, лесно достъпна и трябва да използва ясен език. Затова, ако има нещо, което не разбирате, моля свържете се с нас!

Право на достъп до събраните данни

Имате право да поискате от Евоенерджи ЕООД достъп до Вашите лични данни и допълнителна информация. Това ви позволява да разбирате и проверявате законосъобразността на професионалистите в Евоенерджи. Вие имате право да потвърдите обработването на Вашите лични данни, право на достъп до Вашите лични данни и друга допълнителна информация, както е предвидено в тази Декларация за поверителност.

Право на поправка

Имате право да изискате от Евоенерджи ЕООД, коригиране на личните си данни, ако те са неправилни и да добавяте нови, ако са непълни.

Право на изтриване („правото да бъдете забравени“)

Имате право да поискате от Евоенерджи ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

Когато вашите лични данни вече не са необходими за целта, за която първоначално са били събрани и обработени.

Оттегляте съгласието си, когато единственото правно основание за съхраняване на тази информация е вашето съгласие.

Обработката/анализа на личните данни е за целите на директния маркетинг и срещу това им използване възразявате.

Когато сте възразил срещу обработването.

Личните ви данни са били обработени незаконно без подходящо правно основание.

Имате правно задължение да подадете/ за молбата си.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

При упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

При упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от Евоенерджи ЕООД, ограничаване или потискане на личните Ви данни. С други думи искате да спрете използването на данните, но да ги запазите. В този случай Вашите лични данни не могат да бъдат използвани, а единствено съхранявани само ако: давате съгласието си; молбата е за установяване, упражняване или защита на правни искове; е за защита правата на друго лице или законова; или поради причини от значителен обществен интерес.

Право на преносимост на данните

Това Ви позволява да получавате и използвате повторно Вашите лични данни за Ваши собствени цели в различни услуги. Тя ви позволява лесно да премествате, копирате или прехвърляте лични данни от една IT среда в друга по безопасен и сигурен начин, без това да повлияе на нейната използваемост. Това означава, че можете да се възползвате от приложенията и услугите, които могат да използват тези данни, за да ви намерят по-добра сделка или да ви помогнат да разберете вашите разходи. По принцип това правило съществува за данните, съхранявани от големи доставчици на услуги, като например историята на обажданията или историята на застрахователните или битовите сметки. Правото важи и за предоставяната от Вас информация. Ако като частен клиент, искате да занесете копие от бележките по делото или други чувствителни данни на друг практикуващ или друга служба, те могат да бъдат предоставени на Вас или на номинирания доставчик на услуги при поискване като закодиран и защитен с парола документ.

Право на възражение

Индивидуално имате право да възразявате срещу: обработка, основана на законни интереси или изпълнение на задача от обществен интерес/упражняване на публична власт (вкл. профилиране); директен маркетинг (вкл. Профилиране); обработка за целите на научно-историческите изследвания и статистиката. Вашето възражение трябва да бъде направено на основания, свързани с конкретната ви ситуация. След като възразите, че Вашите данни вече не могат да бъдат обработвани, освен ако: няма доказани законосъобразни основания за обработката, пренебрегващи интересите, правата и свободите на личността Ви; или, обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове. Можете да се оплачете директно до нашето ДЛЗД, като използвате горепосочените данни за контакт. Ако установите, че резултата е незадоволителен, тогава можете да възразите или да се оплачете на КЗЛД или до съда. Разбира се, Вие също можете да упражните правото си на правни действия.

Алтернатива: Можете да заявите правото си устно или писмено. Отговорът трябва да се получи незабавно или поне в рамките на тридесет дни от получаването му. Срокът се изчислява от деня, в който сте направили искането (дали следващият ден е работен или не) до съответната календарна дата през следващия месец. Целта ни е да отговорим в рамките на 28 дни.

Изключение: Когато поискате достъп до Вашите данни трябва да ви се предостави безплатно копие. Въпреки това може да Ви бъде изискана „разумна такса“, когато искането е: явно неоснователно и прекомерно, особено, ако е повтарящо се, освен ако не е така, защото не сме отговорили; или – за допълнителни копия на същата информация (която вече е предоставяна).

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: (Споделяне на данните ви).

Вашата поверителност е важна и ние не продаваме Вашите данни, нито ги споделяме освен с ваше съгласие или съгласно законова разпоредба.

Когато сме работили заедно, може да дадем елементи от Вашата лична информация на друг практикуващ или терапевт като част от сезиране. Това винаги ще бъде само с Вашето лично съгласие.

Съгласно действащото законодателство в Република България относно поверителността, Евоенерджи ЕООД си запазва правото в някои случаи на законово изискване, да наруши поверителността, за да информира орган като полицията или Вашия общопрактикуващ лекар за настъпваща опасност или незаконно действие.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време от тук.

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Защо Евоенерджи ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим нашите услуги – консултации, обучения, демонстрации, практики е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция, идентификация и т.н.. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Евоенерджи ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за (опишете допълнителна информация за услугите и дейностите, за които събирате лични данни, например: “бисквитки”, профилиране, основната логика на услугите и т.н.)

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Евоенерджи ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните .

Целите на обработването;

Правното основание за обработката;

Съответните категории лични данни, които се обработват;

Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (Образец на Форма за искане от субект на данните) или да отправите искане на посочените контактни данни на Евоенерджи ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данни.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да покажете лични документи.

Местоположение:

Държава: България

Адрес: 1164, София

Телефон: +359888127727

Ел. поща: info@evoenergy.bg

Интернет страница: www.evoenergy.bg

С нашето Длъжностно лице по защита на данните: Димитрина Кръстева

Ел. поща: info@evoenergy.bg

Тел: +359888127727