Услуги

90 минутна сесия с енергийна психология

Описание:

Стандартна сесия от 90 мин., включва интервю, консултация с ЕП (ТЕС, Пренареждане на матрицата, НЛП), персонален аудио запис за допълнителна работа у дома. Сесиите могат да се провеждат лично в офиса или по skype, zoom, телефон и са съобразени с Вашето удобство. Цена 120 лв.

Моля, имайте предвид, че за единична сесия се записват само стари клиенти.

Двумесечен пакет от 6 сесии с енергийна психология

Описание:

На кръстопът сте, в преломен етап от живота, излизате от обичайната, добре позната рамка на битието си. Това е огромна и драматична промяна, която може да задейства множество добре скрити в подсъзнанието Ви убеждения и реакции, свързани с минал негативен опит. Несъзнателно ще бъдете водени от най-примитивните части на мозъка, които са свързани с оцеляването и сигурността. И макар че около Вас няма да има реална заплаха за живота, като дебнещ саблезъб тигър напр., Вашият мозък ще Ви диктува точно такова поведение. Свръхактивността на дяловете от мозъка, които отговарят за инстинктите и емоциите, драматично ограничава възможността на най-младата част от мозъка, която отговаря за вземането на рационални решения. Това определено пречи да видите ясно възможностите от избори и да направите най-добрия за себе си. Целта ни е обединяване и хармонична работа на ресурсите, с които разполагаме – кинестетични, емоционални и логически, да черпим едновременно от тях и да бъдем адекватни на предизвикателствата на средата, която ни заобикаля.

 6-те сесии се провеждат в рамките на два месеца и всяка една включва консултация с ЕП (ТЕС, Пренареждане на матрицата, НЛП), персонален аудио запис за допълнителна работа у дома, допълнителни 20 минути подкрепа и консултиране, които може да ползвате по Ваш избор между сесиите или като допълнително време към сесията. Продължителността на стандартната сесия е 90 минути. Сесиите могат да се провеждат лично в офиса или по skype, zoom, телефон и са съобразени с Вашето удобство. Цена на пакета 720 лева.

Моля, имайте предвид, че първата Ви сесия е предварителна и има опознавателен характер. В нея ще проведем интервю от 2 части (свободна и по предварително подготвен въпросник). Това е необходимо, за да спазим законовите изисквания за конфиденциалност, да се запозная с естеството на Вашия проблем и историята на живота Ви. По време на тази предварителна сесия ще Ви представя Техниките, които използвам и начина ми на работа, не само като изложение, а и като практикуваме върху реален Ваш проблем. Също така, в нея можете да прецените дали аз съм подходящият практикуващ за Вас. Това е важно и за двете страни, тъй като заедно ще работим за получаване на най-добрите резултати за Вас. В края на сесията, ако един от двама ни (Практикуващ или Клиент) се откаже от по-нататъшна съвместна работа, Клиента дължи 75% от редовната цена от 120 лева, за проведената предварителна сесия. Продължителността на всяка сесия, включително и предварителната е от 90 минути.

20 минутна безплатна консултация

Описание:

20 минутна безплатна консултация се прави, за да подпомогнем Вашата самостоятелна работа с ЕП (ТЕС, ПМ, НЛП). Безплатната консултация се извършва само по телефон или скайп.

Корпоративна уелнес програма

Описание:

Истинско уелнес работно място! Ние приспособяваме интелигентна уелнес програма към Вашите нужди. Разнообразието от варианти включва – групови сесии в обедната почивка; индивидуални 15 или 30 минутни срещи с нашите практици, обучени в различни модалности от Енергийната психология; кратки практически семинари посветени на управление на стреса, формиране на навици, върхови постижения и други. Увеличаване на щастието и удовлетворението на екипа, кореспондира с подобряване производителността, намаляване на разходите за здравни услуги и увеличаване ангажираността на служителите. Ценообразуването се определя от дизайна на програмата.