Емоции

Башар: Емоциите ти помагат, за да можеш чрез тях да установиш какви са убежденията, които ги генерират. Помни, че убеждението е на първо място. Не можеш да имаш емоция, без да вярваш, че нещо е [...]